1- تمرکز اصلی شرکت روی محصولات به صورت کاملا حرفه ای و پیشرفته.
2- آمیخته ای از مدیریت قرض الحسنه وحسابداری کاملا روان با گزارشات مدیریتی جهت بهره برداری بیشتر موسسات
3- بهره مندی از تیم مشاور و تحلیل گر ومتخصص حسابداری وقرض الحسنه وبانکداری در طراحی نرم افزار.
4- اتصال به شبکه بانکداری و ایجاد ارتباطات لازم با نظام های بانکی کشور.

اینها بخشی از مزیتهای نرم افزار پاسارگاد میباشد وبدرستیکه معتقدیم برای انان که به بهترین ها فکر میکنندودوست دارند با پاسارگاد از افق بیکران عبور کنندTuesday, April 4, 1397

« برگشت